Oracle data integrator etl aracının kurulumundan sonra Odi’ nin temel yapısını inceleyelim. İlk olarak Oracle data integrator ile etl çalışmaları yapabileceğimiz master ve work repository yapılarını kuracağız. Daha sonra  veri ambarı yapılarına OLTP (On Line Transactional Processing) server sistemleri içinde ki ilişkili veritabanlarından hedef tabloları veri taşıma işlemlerini etl aracı olan odi ile yapacağız. Oracle data integrator’ ı tanımaya başlayabiliriz.

Oracle Data Intagrator

Kısa adıyla odi  farklı kaynak sistemlerden (Microsoft, oracle vb.) hedef tablolara veri aktarımını sağlar. Bu veri taşıma işlemleri arka planda sql kodları ile çalışmaktadır. Burada kaynak sistemlerden veri taşıma, dönüştürme ve yükleme işlemleri odi aracı ile ile yüksek performans ile çalışmakta kullanıcılar için kolaylık sağlamaktadır. Oracle  data integrator aracının kullanım kolaylığı ve tasarımı da tercih edilme sebebi doğurmaktadır. Diğer etl (ssis, informatica, sap bw) araçlarına göre arasında farklılıklar olabilir bu konuyu başka bir yazımızda inceleyebiliriz.

Oracle data integrator aracını ilk açtığımızda görünüm ve tasarım açısından sade  bir yapı ile karşılaşacağız. İlk açılışta karşımıza 4 adet designer, operator, topoloji yöneticisi ve güvenlik yöneticisi modülleri  çıkacak.

Designer: Veri transformasyonu ve veri bütünlüğü ile ilgili bildirimler tanımlanır. Veritabanı ve metadata uygulamaları ile ilgili geliştirmeler bu kısımda yapılır. Designer modülünde metadata kullanılır ve oluşan veri ile ilgili  senaryolar, yükleme planları bu modülde yapılır. Bu modül daha çok geliştirmeciler ve metadata yöneticileri tarafından kullanılır.

Operator: Ortaya çıkan oluşan veri ile ilgili verinin oluşma süreçleri takibi ve yönetimi bu modülde incelenir. Verinin oluşumu süresinde ki hatalar adım adım takip edilir, çalışma süreci izlenebilir. Verinin oluşumu sırasında geliştirmeciler tarafından farkedilen hatalar çalışma durdurulup çözümlenebilir.

Topology: Fiziksel ve mantıksal mimari altyapısı bu modülde oluşturulur. Bu modül ile veri altyapısı serverlar, veritabanı şemaları ve agent lar yönetilir.

Security: Kullanıcı profilleri roller ve özellikleri yönetilir. Bu modülde ayrıca nesnelere yetki ve erişimler sağlanır.

Agents: Agent bir çalıştırma aracıdır. Oracle data integrator da çalışan her bir senaryo agent aracılığı ile koordine edilir. Odi arka planında çalışan kodların geri çağrılmasını sağlar.

 

Repository

Depo veya havuz alanı gibide düşünülebilir. Repository master ve work repository olmak üzere ikiye ayrılır. Repository içinde farklı kaynak teknolojiere ait (Oracle, Microsoft, Ibm, Mysql) ait ilişkili veritabanı yönetim sistemleri içinde saklanan tablo kümeleri bulunmaktadır.

Master Repository

Oracle data integrator ürününde master repository  kullanıcı profilleri, roller ve ayrıcalıklara ait güvenlik bilgilerini, topology bilgilerini, tüm versiyonlara ait kaynak kodları içermektedir.

Work Repository

Yapılan projelere ait tüm nesneler, geliştirmeler, kalite değerlendirme ve canlı ortamlar work repository de saklanır. Work repository de saklanan bilgiler;

Models

Veri kümeleri, kolonlar, veri bütünlüğü kısıtlayıcıları, veri kaynakları ve analizler

Projects

Mappingler, paketler, prosedürler, dosyalar, bilgi modülleri ve değişkenler

Runtime Information

Senaryolar, planlar, planlanmış bilgiler ve çalıştırma kayıtları

Master Repository Oluşturma

Oracle Data integrator içinde master repository kurmak için öncelikle toad üzerinde master ve work  repositorye ait kullanıcı adı oluşturmamız gereklidir. Ben ODIM ve ODIW adında bir kullanıcı ismi oluşturdum. Daha sonra bir önceki yazıda kurulumunu gösterdiğim oracle data integratorı açalım.

 

Oracle data integrator açılış sayfasında sol üst köşedeki  Designer modülünün üzerinde kalan yıldızlı sayfa simgesini açıyoruz. Karşımıza new galery pencerisi açılacak. Master repository creation wizard sekmesini seçip ok verelim.

 

Açılan Master repository creation wizard penceresinin ilk adımınında, technology ve jdbc driver kısımları aynı kalacak. Jdbc url kısmını resimde ki gibi dolduracağız. User: ODIM, Password:ODIM olacak. Bu kullanıcıyı biraz önce toadda oluşturmuştuk. DBA User: Toad’da şemanıza bağlanırken oluşturulan kullanıcı adı, DBA Password:Toad’da şemanıza bağlanırken oluşturulan şifreniz olacak. Bu kısımları resimde ki gibi doldurabilirsiniz.

Bu kısımda başarılı sonucunu aldıktan sonra next ile 2. adıma geçiyoruz. 2. adımda  Use Odi Authentication seçili olacak. Supervisor User otomatik olarak verildi. Şifre 6 karakter olmak zorunda. Ben Password:123456 verdim. Confirm Password de aynısı olacak.

Next ile 3. adıma geçiyoruz. Bu kısımda bir şey yapılmayacak. Next ile geçip bitirebeliriz. Master repository oluşmaya başlayacaktır. Master repository oluştu bildirimini gördükten sonra master repositorye bağlanıp work repositoryi oluşturalım.

 

Master repository oluştu.  Şimdi oracle data integrator açlış sayfasında ki Connect To Repository sekmesini açalım. Açılan login penceresinden yeşil renkli artı sekmesini açıp repository connection information penceresini dolduracağız. Login Name kısmını kedimiz belirliyoruz. Ben ODIM ismini verdim. User ve Password kısımların az önce oluşturduk. Ben Password:123456 vermiştim. Database Connection alanında toadda master repository için oluşturduğumuz kullanıcı adı: ODIM ve şifresini:ODIM veriyoruz. Driver List: Oracle Jdbc Driver olacak. Url kısmında yanda ki büyüteçe tıklayıp pencere açıldığında Ok ile kapatalım. Kapattığımızda otomatik olarak host cümleciği gelecek. Bu kısımları resimde ki gibi doldurabiliriz. Daha sonra Test ile connection bilgilerini kontrol edebiliriz. Ok’ e basarak bitirelim.

Ok’ e bastığım da aşağıda ki  resimde ki gibi  login penceresi tekrar açılacak. Master repositorye bağlanabiliriz.

Work Repository Oluşturma

Work repository için ilk olarak master repository bağlanıyoruz. Bağlandıktan sonra topology modülünde en altta ki sekmede work repository var. Work repository üzerine gelip sağ click yaparak new work repository seçiyoruz. Açılan pencerenin ilk adımında Technology, JDBC Driver, JDBC Url bölümleri otomatik olarak dolu gelecek. User ve password bölümlerini toadda work repository için oluşturduğumuz kullanıcı adı ve şifresini veriyoruz. User: ODIW Password: ODIW. Next ile 2. adıma geçebiliriz.

Devam ettiğimizde açılan pencerede id:1 olarak kalsın. Name kısmına oluşturmak istediğimiz work repositorynin adını veriyoruz. Ben WORKREPO verdim. Work Repository Type: Development kalsın. Development seçili olduğunda sadece work repository de geliştirmeleri yapabiliyor olacağız. Execution seçili olursa canlı ortama geçilmiş olur bu ortamda geliştirme olmaz sadece yapılmış olan interfaceler çalıştırılır. Diğer kısımlara dokunmadan finish ile bitirebiliriz. Work repository oluşmadan önce karşınıza bir pencere çıkacak. Karşınıza çıkan soru, work repositoryi oluşturmak istiyor musunuz? olucak buna Ok demeyelim. No verirsek ODIM login ismi ile work repositoryi default göstererek  bağlanabileceğiz.

Şimdi master repositoryden disconnect olup tekrar bağlanalım.

Şimdi master repository login penceresini Connect To Repository sekmesine tıklayarak açalım.  Karşımıza Oracle Data Integrator Login penceresi açılacak. Yeşil renkli artı simgesinin yanında ki kalem simgesini tıklayarak açalım. Aslında burada tüm bilgiler otomatik olarak geldi. Sadece değişecek olan tek bir kısım var. 3. başlık olan Work Repository bölümünde work repository seçili olacak. Work repositorynin yanında ki büyüteçten oluşturmuş olduğumuz WORKREP seçeneğini seçelim. Son olara Default Connection seçili olsun.  Diğer kısımlar master repository de doldurduğumuz şekilde ki gibi kalacak. Test ile work repositoryi doğru oluşturduğumuzu test edebiliriz.

Artık otomatik olarak açılan ODIM login penceresinden work repositorye otomatik olarak bağlanabiliriz.

 

Bu adımla beraber oracle data integrator ile development aşamasının ön hazırlığını oluşturan kısımların bir kısmını bitirmiş olduk. Development’ tan önceki kalan ön hazırlıkları sonraki yazıda takip edebilirsiniz.