Kısa adıyla DML olan   veri manipulasyonu sql dili, veritabanı üzerinde ki tablolarda satır eklemesi, güncellemesi veya silinmesi işlemlemlerinde kullanılan dildir. Data manipulation language  içinde tanımlı sql ifadeler aşağıda ki gibidir.

INSERT (Ekle)

UPDATE(Güncelle)

DELETE(Sil)

MERGE(Birleştir)

Şimdi DML ifadelerini inceleyelim.

INSERT STATEMENT

Insert ifadesi tablolara yeni bir satır eklenirken kullanılır. Insert cümlesi aşağıdaki yapıda oluşturulur.

INSERT INTO  table [(column [, column…])]

VALUES  (value [, value…]);

*Bu sql cümlesi ile tabloya sadece 1 satır eklenebilir.

Örnek: Departments tablosuna yeni bir department_id ve bu department_id ye ait bilgiler içeren kolonu ekleyelim.

  • Insert cümlelerinde herbir kolon için ayrı değer girilir.
  • Insert cümlesinde sıra ile eklenen değerler. Tabloda  ki kolonların sırasına göredir.
  • Tarih veya karakter tipinde kolonlar için eklenen tarih veya karakter verisi tırnak içinde yazılmalıdır

Insert işleminde 2 farkı ekleme yöntemi vardır;

Implicit Method:

Tablo içinde ki belirtilen kolonlara ekleme yapılır diğer kolonlar dahil edilmez.

Örnek: Departments tablosuna yeni bir department_id ve bu department_id ye ait department_name  kolonlarına yeni bir veri ekleyelim.

 

 

Explicit Method:

Açık yöntem olarak bilinir. Değer girilecek cümleler belirlenir, diğerlerine null  verilir.

Örnek: Departments tablosuna yeni bir department_id ve bu department_id ye ait department_name  kolonlarına yeni bir veri ekleyelim. Tabloda ki diğer kolonlara NULL verebiliriz. Burada tüm kolonları yazmadan direk HR.DEPARTMENTS tablosunu çağırabiliriz.

 

  • Oracle sql içinde bulunan fonksiyonlar ile  kayıtlar eklenebilir.

 

UPDATE STATEMENT

Update cümlesi satırlarda ki verilerde değişiklikler yapılabilir.  Update cümlesi  aşağıda ki  yapıda oluşturulur.

 

UPDATE table   — Update edilecek table
SET column = value [, column = value, …]   — Değeri değişecek olan kolon
[WHERE condition];   — Hangi  satırın değerinin değişeceği bu  satırda belirlenir.

Örnek:  Employees tablosunda 207 numaralı employee_id nin department_id sine yeni bir değer verelim.

 

DELETE STATEMENT

Tabloda satır silineceği zaman delete cümlesi kullanılır. Delete cümlesi aşağıda ki yapıda oluşturulur.

DELETE [FROM]    table

[WHERE    condition];

 

Data manipulation language cümlelerini bu şekilde tamamlamış olduk….ç