Pandas Çalışmaları – 2

Pandas kütüphanesin de çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Yapacağımız alıştırmalar ile veri manipülasyon işlemlerini göreceğiz. Öncelikle jupiter notebooku açıp pandas kütüphanesini import edelim.…

Pandas Çalışmaları – 1

Veri bilimi alanı üzerine yapılan çalışmalarda çok sık kullanılan pandas kütüphanesini jupyter notebook aracılığı ile inceleyelim. Hem pandas kütüphanesini tanımış hemde egzersizlerle kendimizi geliştirmiş olacağız.…

Oracle PL/SQL Tutorial / Introduction

Oracle PL/SQL Tutorial  / Dual Dual tablosu tek bir satır içerir. Dual tablosu içinde varchar2 tipinde dummy olarak isimlendirilen tek bir kolon vardır. Dual tablosu içinde X değeri tek bir satır içerir. DESCRIBE dual; Name …

TRIGGERS (Tetikleyiciler)

Trigger'lar dml (data manupulation language) olarak tanımladığımız. insert, update ve delete ifadelerinden sonra çalıştırılır. Triggerlar tablolar üzerinde oluşturulur.  Sql veya PL / SQL ifadelerinden oluşurlar. Trigger oluşturan…

Oracle Diğer Şema Objeleri – View

VIEW Bir veya birden fazla tabloda bulunan verinin özel gösterim şeklidir. Saklanmış sorgular olarakta düşünülebilir. Kısıtlamalar konularakta tablo güvenliği sağlanır.     VIEW ÇEŞİTLERİ Viewlar simple…

Oracle Sql Constraints (Kısıtlayıcılar)

Bir veritabanı içerisine eklenen verilerin belirli kurallar çerçevesinde bütünlüğünün, tutarlılığının sağlanıp saklanabilmesi için kullanılır.  Oracle' ın sağlamış olduğu constraints (kısıtlayıcılar) sayesinde veriler…

Data Manipulation Language

Kısa adıyla DML olan   veri manipulasyonu sql dili, veritabanı üzerinde ki tablolarda satır eklemesi, güncellemesi veya silinmesi işlemlemlerinde kullanılan dildir. Data manipulation language  içinde tanımlı sql ifadeler aşağıda…