Girdi yapan

Pandas Çalışmaları – 2

Pandas kütüphanesin de çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Yapacağımız alıştırmalar ile veri manipülasyon işlemlerini göreceğiz. Öncelikle jupiter notebooku açıp pandas kütüphanesini import edelim. Daha sonra ilgili urlden datamızı çekelim. import pandas as pd df = pd.read_csv(“https://raw.githubusercontent.com/guipsamora/pandas_exercises/master/05_Merge/Auto_MPG/cars2.csv”) print(df.head()) Veri setinde kaç kolon mevcut olduğunu inceleyelim. df.shape[0] Sadece silindir sayısı 4 ten büyük olan datayı getirelim. df[df.cylinders […]

Pandas Çalışmaları – 1

Veri bilimi alanı üzerine yapılan çalışmalarda çok sık kullanılan pandas kütüphanesini jupyter notebook aracılığı ile inceleyelim. Hem pandas kütüphanesini tanımış hemde egzersizlerle kendimizi geliştirmiş olacağız. Çalışmayı anaconda üzerinde jupyter notebook kullanarak yapacağız. Pandas kütüphanesinde basit alıştırmalar ile başlayalım. Öncelikle jupter notebooku açıp pandas kütüphanesini import edelim. Kodlarımızı blok blok shift enter ile çalıştırabiliriz. Resimlerde görülen […]

Python ile Veri Bilimi Uygulamalarına Giriş

Verilerden oluşan bir dünya içinde mi yaşıyoruz yoksa hayatımızın her alanında veriler mi var. Büyük veri kalabalığından oluşan bir dünya içinde kendimize bir yer arıyor olabiliriz. Dünya değişiyor verilecek olan kararlarda, süreçlerin işleyişinde yaptığımız mevcut araştırmalar da olsun hayatımızın her alanında tüm yaşantımız da verilerle hareket ediyoruz. Amaç aslında bu büyük veri kalabalığı içinden anlamlı […]

Python ile Yas Hesaplama Fonksiyonu

Python programlama dili kapsamında bize fonksiyonları öğrenmede kolaylık sağlayan bazı çalışmalar yapalım. Çalışmamızda bir yaş hesaplaması yaptıracağız. Kullanıcı doğum tarihini “YYYY” formatında girdiğinde yaşını, normal yaşını girdiğinde (27, 45 vs.) doğum tarihini hesaplayacak. İlk adım olarak python sorgularını çalıştırdığımız pycharm ortamında yeni bir dosya açalım. İkinci adım olarak güncel tarihi parametrik olarak pythonda bir değişkene […]

Oracle PL/SQL Tutorial / Introduction

Oracle PL/SQL Tutorial  / Dual Dual tablosu tek bir satır içerir. Dual tablosu içinde varchar2 tipinde dummy olarak isimlendirilen tek bir kolon vardır. Dual tablosu içinde X değeri tek bir satır içerir. DESCRIBE dual; Name Null? Type DUMMY VARCHAR2(1) SELECT * FROM dual; Dual tablosu kullanılarak basit hesaplamalara yapılabilir select 123 * 456 from dual; […]

TRIGGERS (Tetikleyiciler)

Trigger’lar dml (data manupulation language) olarak tanımladığımız. insert, update ve delete ifadelerinden sonra çalıştırılır. Triggerlar tablolar üzerinde oluşturulur.  Sql veya PL / SQL ifadelerinden oluşurlar. Trigger oluşturan sql ifadeleri CREATE [OR REPLACE ] TRIGGER trigger_name {BEFORE | AFTER | INSTEAD OF } {INSERT [OR] | UPDATE [OR] | DELETE} [OF col_name] ON table_name [REFERENCING OLD […]

Oracle Diğer Şema Objeleri – View

VIEW Bir veya birden fazla tabloda bulunan verinin özel gösterim şeklidir. Saklanmış sorgular olarakta düşünülebilir. Kısıtlamalar konularakta tablo güvenliği sağlanır.     VIEW ÇEŞİTLERİ Viewlar simple ve complex olmak üzere ikiye ayrılırlar. Complex viewlar genellikle join, group by, order by gibi ifadeler içerir.   Örnek View Sorgusu Create or Replace View HREMPANDEP AS SELECT * […]

Oracle Sql Constraints (Kısıtlayıcılar)

Bir veritabanı içerisine eklenen verilerin belirli kurallar çerçevesinde bütünlüğünün, tutarlılığının sağlanıp saklanabilmesi için kullanılır.  Oracle’ ın sağlamış olduğu constraints (kısıtlayıcılar) sayesinde veriler tutarlı olarak saklanabilir. Başlıca constraint (kısıtlayıcı) yapıları: Primary Key Constraint Foreign Key Constraint Check Constraint Unıque Constraint Not Null Constraint Constraint yapıları sistem tarafından veya kullanıcı tarafından tanımlanabilir. The Not Null Constraint   […]

Data Manipulation Language

Kısa adıyla DML olan   veri manipulasyonu sql dili, veritabanı üzerinde ki tablolarda satır eklemesi, güncellemesi veya silinmesi işlemlemlerinde kullanılan dildir. Data manipulation language  içinde tanımlı sql ifadeler aşağıda ki gibidir. INSERT (Ekle) UPDATE(Güncelle) DELETE(Sil) MERGE(Birleştir) Şimdi DML ifadelerini inceleyelim. INSERT STATEMENT Insert ifadesi tablolara yeni bir satır eklenirken kullanılır. Insert cümlesi aşağıdaki yapıda oluşturulur. INSERT INTO  table […]

ODI Mimarisi Master ve Work Repository Oluşturma

Oracle data integrator etl aracının kurulumundan sonra Odi’ nin temel yapısını inceleyelim. İlk olarak Oracle data integrator ile etl çalışmaları yapabileceğimiz master ve work repository yapılarını kuracağız. Daha sonra  veri ambarı yapılarına OLTP (On Line Transactional Processing) server sistemleri içinde ki ilişkili veritabanlarından hedef tabloları veri taşıma işlemlerini etl aracı olan odi ile yapacağız. Oracle data […]