VIEW

Bir veya birden fazla tabloda bulunan verinin özel gösterim şeklidir. Saklanmış sorgular olarakta düşünülebilir. Kısıtlamalar konularakta tablo güvenliği sağlanır.

 

 

VIEW ÇEŞİTLERİ

Viewlar simple ve complex olmak üzere ikiye ayrılırlar. Complex viewlar genellikle join, group by, order by gibi ifadeler içerir.

 

Örnek View Sorgusu

Create or Replace View HREMPANDEP AS
SELECT * FROM HR.EMPLOYEES E LEFT JOIN HR.DEPARTMENTS D ON E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID;

 

 WIEW ÜZERİNDE DML İŞLEMLERİ

  • Simple viewlar üzerinde dml işlemeri kolaylıkla yapılabilir.
  • With read only ifadesi üzerinde dml işlemleri yapılamaz.
  • With check option ifadesi üzerinde dml işlemleri yapılabilir

 

View Örneği Çalışması

 

  • Öncelikle içinde data bulunan bir tablo oluşturalım. Tabloya data ekleyelim. Bu tabloladan view oluşturalım.

 

 

 

  • Bu iki tabloyu kullanarak basit ve complex iki tane ayrı view oluşturalım.

 

  • SINIF1AVIEW viewu üzerinde dml (insert, update, delete) işlemleri yapalım.

  • SINIF1AVIEW isimli Viewu’ nu read only yapsaydık dml işlemlerini yapamazdık. View’ u read only yapıp tekrar insert işlemini uyguluyalım.
  • Insert işlemi tekrar yapıldığında aşağıda ki gibi hata geliyor.

 

  • SINIF1AVIEW isimli Viewu’ nu bir koşula göre tekrar oluşturursak aşağıda ki gibi bir sonuç alırız.  SINIF1AVIEW ismli view belirli bir koşula göre oluşturulduğunda  istenilen numaraya (52542) güncelleme  yapmamaktadır.

,